Visuell identitet for takstbyrå

Logo og grafisk profil for BoNords takstselskap.

Logo og enkelt profilprogram for BoNord (tidligere Tromsø Boligbyggelag) sin egen takstvirksomhet. IshavsTakst verdivurderer boliger og eiendom for både private og næringskunder. De to horisontale linjene symboliserer at essensen i selskapets virksomhet handler om å kalkulere og fastsette en verdi så grundig og godt som mulig slik at du som kunde skal vite verdien av det du eier.
Tilbake til toppen av siden