Logo og enkelt profilprogram for BoNord (tidligere Tromsø Boligbyggelag) sin egen takstvirksomhet. IshavsTakst verdivurderer boliger og eiendom for både private og næringskunder. De to horisontale linjene symboliserer at essensen i selskapets virksomhet handler om å kalkulere og fastsette en verdi så grundig og godt som mulig slik at du som kunde skal vite verdien av det du eier.
Tilbake til toppen av siden